Mozgóképekkel magyarokról, magyarokért.

Kádár — Munka

2016/10/15. - írta: aperti

Az utolsó móri kádár

Kertész László az egyik utolsó zászlóvivője a legősibb mesterségek egyikének. Már az édesapja is kádár volt, így gyerekkorától kezdve beléivódott a szakma szeretete, melyben azóta is örömét leli.

Tovább Szólj hozzá!

Az ötödik erő

2016/09/14. - írta: aperti

A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetében jártunk, ahol megismertük Krasznahorkay Attilát, a Magfizikai Osztály vezetőjét és tudós kollégáit, akik azzal vonták magukra a világ figyelmét, hogy vélhetően felfedeztek egy új fizikai kölcsönhatást. A bő másfél évtizede tartó kutatás eredetileg az úgynevezett „sötét foton” megtalálásáért indult. A sötét foton a sötét anyag részecskéi közötti kölcsönhatást közvetítené, ahhoz hasonlóan, ahogy a foton (a fény teszi) a látható világunkban. Utóbb kiderült, hogy valami egészen másról van szó. Úgy tűnik, megtalálták a világ ötödik kölcsönhatását.

Ahogy eddig minden anyagunknál, úgy itt is igyekeztünk megragadni a dolgok lényegét, de ebben az esetben a téma bonyolultsága miatt ez nem volt egyszerű. A kutatás hátteréről és annak eredményéről az alábbiakban olvashatnak.

MTA Atomki
Az Magyar Tudományos Akadémia debreceni Atommagkutató Intézete alapkutatásokat végez a kísérleti és elméleti atom-, mag- és részecskefizika terén, illetve a fizikai módszerek segítségével biológiai és orvosi kutatásokat is támogat. Az intézet részt vesz az anyagkutatásban, továbbá környezet- és földtudományok terén folytatott kutatásokban.


Sötét anyag
A távoli csillagrendszerekből érkező fény vizsgálata során a kutatók már évtizedekkel ezelőtt megállapították, hogy ezek a rendszerek a távolságukkal arányos sebességgel távolodnak tőlünk. A jelenséget az ősrobbanás elméletével magyarázzák. Az újabb mérések szerint azonban a távoli csillagrendszerek gyorsabban távolodnak, mint ahogy az ősrobbanás elmélete alapján várható lenne, és ez az eltérés annál nagyobb, minél messzebb van tőlünk a csillagrendszer. Ez a jelenség magyarázatra szorul: feltételezik, hogy a sötét energia létéből eredő gravitációs taszítás növelheti a távolodó csillagrendszerek sebességét. Nem sikerült értelmezni a galaxisokban az egyes csillagok keringési sebességét sem, ha kizárólag a megfigyelhető anyagot vették számításba. A jelenség csak akkor magyarázható, ha a megfigyelhető anyag tömegénél ötször nagyobb tömegű, úgynevezett „sötét anyagot” is feltételeznek. A kutatók ezért úgy gondolják, hogy a sötét anyagból és a sötét energiából származik a világegyetem tömegének 95 százaléka.


A négy kölcsönhatás
A természetben alapvetően 4 kölcsönhatás létezik: a gravitációs, az elektromágneses, a gyenge és az erős kölcsönhatás.

A gravitáció (tömegvonzás) a leggyengébb kölcsönhatás, és csak a testek tömegétől függ, hatótávolsága végtelen. Végtelen hatótávolsága miatt a gravitáció felelős a nagy skálán kialakuló olyan alakzatok, mint a galaxisok, a fekete lyukak, a csillagködök szerkezetéért, a világegyetem tágulásáért, a bolygók pályájáért, valamint a köznapi életben gyakran tapasztalt jelenségekért, így például azért is, hogy a testek leesnek, vagy ha felugrunk, akkor visszaesünk.

Az elektromágneses kölcsönhatás az elektromosan töltött részecskék között hat. Magában foglalja a két nyugvó töltés között ható elektrosztatikai erőt, valamint az elektromosság és a mágnesesség összetett hatásait, amelyek az egymáshoz képest mozgó töltött testek között hatnak. Az elektromosság megismerésének köszönhetjük, hogy ma már minden háztartásban kiterjedten használhatunk elektromos áramot, gépeket, az elektromágneses hullámokkal működő rádiót, televíziót és mobiltelefonokat. A félvezetők elektromos tulajdonságainak megismerésével vált lehetővé a mai nagy teljesítményű számítógépeink létrehozása is.

A gyenge kölcsönhatás felelős az atomi skálán fellépő néhány jelenségért, mint amilyen például a béta-bomlás. De a gyenge kölcsönhatás miatt süt a nap, és világítanak a többi csillagok is, amelyekben a hidrogén gáz alakul át héliummá. Az átalakulás első láncszeme két hidrogén atommag, két proton ütközése, amiből deutérium atommag (nehéz hidrogén) keletkezik, ami egy protonból és egy neutronból áll. Az ütközés során tehát az egyik protonnak neutronná kell átalakulnia. Ezt az átalakulást a gyenge kölcsönhatás teszi lehetővé.

Az erős kölcsönhatás a nukleonokat (a protonokat és a neutronokat) tartja össze az atommagban, amely nélkül például a hélium két protonja szétrepülne az elektromos taszítás következtében. Az erős kölcsönhatás eredményezi az atommagok igen nagy kötési energiáját, aminek felszabadításával működnek az atomreaktorok.

Az ötödik kölcsönhatás:
A tudós társadalom már évtizedek óta keresi a kérdést arra, hogy a fent felsorolt kölcsönhatásokon kívül vannak-e még olyan erők a természetben, amiket nem ismerünk. Amikor egy tudományos kísérlet „nem várt eredményekkel”, úgynevezett anomáliákkal végződik, mindig felmerül annak a lehetősége, hogy kísérleti hibáról vagy esetleg egy új, eddig nem ismert kölcsönhatásról van szó.

Az Atomki kutatóinak eredményei eddig kiállták az idő próbáját, mivel egyre több külföldi laboratórium jut arra következtetésre, hogy ez nem kísérleti hiba. Elképzelhető, hogy hamarosan konkrét definíciója lehet majd az ötödik erőnek, amit vélhetően a magyar tudósok fognak megfogalmazni.

A filmet támogatta a TVEL orosz fűtőanyag gyártó vállalat.

1 komment

Rólunk

2016/08/23. - írta: aperti

busojaras_1_99.jpg

Az „aperti” szó latin eredetű és több jelentéssel is bír: láthatóan, nyíltan, szabadon, őszintén…

Nem véletlenül választottuk ezt a nevet blogunk indulásakor. Az oldal létrehozói ugyanis olyan mozgóképi és kommunikációs területeken dolgozó szakemberek, akik eleinte szabadidős tevékenységként kezdték el forgatni anyagaikat.

Célunk az volt, hogy olyan magyar vonatkozású témákban készítsünk valami újat, valami pozitívat, ami akkor jellemzően még nem nagyon volt fellelhető a magyar internet világában. Hiányoltuk azt a pozitív szemléletmódot és minőséget, ami rávilágít arra, hogy Magyarország egy különleges hely, ahol különleges emberek élnek különleges értékekkel. Nehéz megfejteni mi az oka, hogy ennek sokszor az ellenkezőjét gondoljuk magunkról. Mivel mi nem ezen a véleményen vagyunk, úgy éreztük meg kell osztanunk ezt a szemléletmódot másokkal is.

A kezdeti, apró sikerek és pozitív visszajelzések után hamar beláttuk, hogy a minőség és a rendszeresség komoly elvárás a virtuális világban és támogatók nélkül nehezen tudunk tovább boldogulni. Így 2014 óta – rövidebb megszakításokkal ugyan – video-blogként működünk támogatóink révén.

Nem hírportál vagyunk, hanem egy történeteket, jelenségeket bemutató „mozgóképeskönyv”. Arra törekszünk, hogy tárgyilagosan hívjuk fel a figyelmet a fent említett eseményekre. Ezért, aki blogoldalunkra látogat, nem egy adott témában talál többféle bejegyzést, hanem változó témákban és többféle mozgóképes műfajban. Alkotásainkban egy a közös motívum, mindig magyarokhoz vagy hazánkhoz kötődik, és mindig mozgóképpel.

Jelenleg négy mozgóképes kategóriát találhat blogunkon a kedves látogató:

  1. Portrékat olyan emberekről, akiket fontosnak találunk.
  2. Dokumentumfilmeket számunkra érdekes témákban.
  3. Hangulatfilmeket számunkra figyelemre méltó jelenségekről.
  4. Mozgóképeslapokat számunkra emlékezetes helyekről, pillanatokról.

Indulásunk óta egyre több követőnk van, és egyre gyakrabban hivatkoznak munkáinkra nagyobb sajtóorgánumok is. Ha úgy érzi, hogy az itt látottak alapján érdemes folytatnunk a munkánkat, akkor segítsen minket egy megosztással vagy akár egy feliratkozással valamelyik videó vagy közösségi oldalunkon. 

Ha pedig úgy érzi, hogy még ezen felül is támogatna minket vagy az Ön története is figyelmet igényel, akkor erre az e-mail címre írjon nekünk: apertifilms@gmail.com

Üdvözlettel:
Az Aperti Film stábja

Címkék: rolunk

Nem holdbéli táj

2016/08/18. - írta: aperti

Látogatás a Mátrai Erőműben

 

A Mátra gyönyörű vonulatai mindenkit, így bennünket is folyamatosan rabul ejtenek. A környéken való legutóbbi barangolásunk alkalmával egy olyan holdbéli táj tárult a szemünk elé, amelyen első ránézése semmilyen nyoma nem volt az életnek. Közelebbről megnézve azonban hatalmas, de inkább monumentálisnak mondható gépek voltak láthatóak a távolban, amelyek mellett az ott dolgozó emberek szinte eltörpültek. Ekkor döbbentünk rá, hogy nem a Holdra tévedtünk, hiszen a gépek tulajdonképpen azért dolgoznak, hogy kitermeljék az ott található lignitet, ami a közeli mátrai erőműbe kerül, és villamos energiát állítanak elő belőle. Egy pillanatra el is gondolkoztunk a látottakon és a villamos energia nélkülözhetetlen szerepén.

Tovább Szólj hozzá!

Köztünk élő rómaiak

2016/06/23. - írta: aperti

Vivere militare est!

A hely szelleme megigéz. Különösen igaz ez Aquincumra, amely a római kori Pannónia Inferior provincia székhelye volt a II. század elejétől.

Az Aquincumi Múzeum területén rendszeresen találkozhatunk római hagyományőrzőkkel. A feltárt aquincumi polgárváros falai között gyakorlatozva római katonák módjára őrzik az egykori Tizedik Gemina legió emlékét.

A birodalom katonái egyébként nem itt, hanem a mai Flórián téren található erődben állomásoztak. A hagyományőrzők római ruhát öltve élik a határvidéket a barbárok támadásaitól védő erődben kétezer éve élt katonák mindennapjait. Senecával vallják: Vivere militare est. - Az élet harc.

A filmet támogatta a TVEL orosz fűtőanyaggyártó vállalat. 

Szólj hozzá!

A Kézműves Magyar Csokoládé

2016/05/11. - írta: aperti

 

Nem is gondolnánk, hogy a kakaó őshazájában milyen fontos szerepe van a pillangóknak, ugyanis részben nekik köszönhetjük, hogy ehetünk csokoládét. Közép- amerikában bizonyos termőterületeken, ahol a kakaó babot termesztik, ezek a színpompás rovarok porozzák be a kakaó cserjék virágait. Áth-Horváth  Zsókától, a hazai kézműves csokoládéműhelyek elismert szakértőjétől tudjuk mindezt, aki elkalauzolt minket a hazai műhelyekbe és beavatott a műhelytitkokba. 

Tovább Szólj hozzá!

Bejutottunk tizennyolc gyorsétterembe!

2016/04/04. - írta: aperti

kfc_laurels.jpg

Váratlan felkérés érkezett hozzánk az év elején. A KFC és Pizza Hut étteremláncok itthoni vezetőségének és az őket médialejátszókkal ellátó szolgáltatónak annyira tetszettek a videóink, hogy felkértek minket, bocsássuk rendelkezésre azokat, ugyanis vetíteni szeretnék őket az éttermekben található kijelzőkön.

Jelenleg tizzennyolc éttermükben vagyunk láthatóak országszerte. Vélhetően egész évben láthatóak majd a filmek.

Köszönjük ezúton is a lehetőséget és az elismerést!

Címkék: KFC emlitesek
Szólj hozzá!